top of page
header-sub-pagina.jpg

CONTRA-INDICATIES

Mensen waarbij onderstaande van toepassing is, kunnen geen cryotherapie ondergaan in de cryosauna. Bij twijfel, overlegt u dan met ons en uw behandelend arts. Deze dient dan schriftelijk toestemming te geven.

 • Algehele slechte conditie

 • Hartziekten: acuut myocardiaal infarct, instabiele angina pectoris hartfalen, hartritmestoornissen, pacemakerdragers, tijdens herstelperiode na een hartaanval

 • Niet-gecontroleerde arteriële hypertensie (te hoge bloeddruk; ≥ 180/100 mm Hg)

 • Beroerte, hersenbloeding, cerebrale ischemie(doorbloedingsstoornissen van de hersenen)

 • Vaatziekten: het syndroom van Raynaud, acrocyanose (blauw verkleuren van uitstekende lichaamsdelen), systemische vasculitis, veneuze trombose, veneuze insufficiëntie, enz.

 • Luchtwegaandoeningen: astma, COPD, acute ademhalingsaandoeningen, actieve longtuberculose, enz.

 • Ernstige nier- en urinewegaandoeningen

 • Cryoglobulinemie, agammaglobulinemie, cryofibrinogenemie

 • Lichaamstemperatuur hoger dan 37,5⁰C

 • Kwaadaardige tumoren

 • Bloedingsdiathese

 • Ernstige bloedarmoede

 • Hyperthyreoïdie (te snel werkende schildklier)

 • Convulsies, epilepsie, conversiestoornis

 • Koude-intolerantie / koude-allergie / koude-overgevoeligheid (koude urticaria)

 • Bacteriële en virale infecties

 • Zwangerschap of vermoedelijke zwangerschap

 • Claustrofobie

 • Huidproblemen: veneuze ulcera (diabetische voet), recente littekens, geopende wonden, herpes, brandwonden, recente agressieve behandelingen (ontharing met was, crèmes, laser, scheermes, exfoliatie, schaafwonden ...)

 • Onder de 15 jaar oud. De sessies moeten worden uitgevoerd onder medisch toezicht bij personen tussen 15 en 18 jaar oud, altijd met toestemming van de ouders en aanpassing van het programma en het tijdstip van de sessie aan de fysieke constitutie van de minderjarige.

 • Spijsverteringsproces: wacht 2 uur na de maaltijd als u een sessie begint.

bottom of page